Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1879, fastigheten Höjden 1,2

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 6 bilder

Uppdaterad