Salongsinteriör från grosshandlare Anders och Sophie Bergs våning Brännkyrkagatan 6.
Foto

Salongsinteriör från grosshandlare Anders och Sophie Bergs våning Brännkyrkagatan 6.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Guldgränd söderut mot kvarteret Guldfjärden mindre från Söder Mälarstrand

Guldgränd söderut mot kvarteret Guldfjärden mindre från Söder Mälarstrand

Kvarteret Guldfjärden Mindre från öster mot Brännkyrkagatan 6-8 och hörnet mot Guldgränd

Kvarteret Guldfjärden Mindre från öster mot Brännkyrkagatan 6-8 och hörnet mot Guldgränd