Foto

Tyska Brinken: grind till Tyska kyrkogården i järnsmide