Skolplansch som visar de tre vise männen, Jesus, Maria och Josef.
Bildkonst

Jesus besökes av vise män från Österlanden

Skolplansch "Jesus besökes av vise män från Österlanden", nr 2 i serien "Bibliska tavlor för barn- och ungdomsskolor av Kronberg", 10 st.
Format: liggande 720x900.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär: Julius Kronberg 1850-1921. Sign. 1900.
Bibelvers nr. 2:1-12 (Matt. ev.) är tryckt i planschens nedre del.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.