Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Stockholmsfamiljer får nödbostad i Vanadislunden

Med jämna mellanrum har bostadsbrist varit ett akut problem i Stockholm. Anledningarna till det har varierat men ofta har det berott på kriser av olika slag.  

Ett exempel på det är den fattigdom, mat- och bostadsbrist som följde i första världskrigets spår. Under de här krisåren byggdes, ofta på kommunala initiativ, enkla träbaracker som skulle fungera som tillfälliga bostäder för dom som hade det svårt.

Ett exempel på det kan ni se i det här filminslaget från SF:s veckorevy 6 oktober 1919. Klippet visar inflyttningsklara bostäder i nybyggda baracker i Vanadislunden.

Byggnaderna har senare rustats upp och är idag permanenta bostäder.

Filmen är ett av sju inslag i SF:s veckorevy 1919-10-06. Filmen saknar ljud.

Läs mera om nödbostäder


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad