Omslag I väntan på tunnelbanan
Litteraturtips
Författare: Svallhammar, Stig (f. 1951). Stockholms stadsbibliotek

I väntan på tunnelbanan : kollektivtrafikutbyggnad och bebyggelseexploatering i Storstockholm / Stig Svallhammar

Det här är en detaljerad genomgång av Stockholms kollektivtrafik under perioden 1850-2007, som tar upp de politiska besluten bakom utvecklingen, trafikens utbredande och konsekvenserna för staden och dess invånare. Författaren diskuterar frågan om vad som kom först – kommunikationerna eller bebyggelsen, som båda har spridits i olika riktningar ut från stadens mitt. 261 sidor.

Innehåll
Företal
Förord
Inledning
Tankar kring urban utveckling och transporter
Epok I. Från koncentrisk tillväxt till linje-punkt-struktur
Epok II. Fingerstrukturen 1900-1925
Vägval i kollektivtrafiken – framkomlighet och trafiksystem
Epok III. Simhudsstrukturen 1925-1940
Epok IV. Sovstäder och satellitstäder 1940-1975
Vägval i kollektivtrafiken – det regionala perspektivet
Epok V. Miljonprogrammet och storskaligheten 1965-1975
Vägval i kollektivtrafiken – en regional trafikhuvudman
Epok VI. Den planlöst utbredda staden 1970-
Vägval i kollektivtrafiken – småskalighet och marknadstänkande
Vägval i kollektivtrafiken – hur trafikanten blev kund
Bostadsbyggande och kollektivtrafik – synteser och slutsatser
Bilagor
Noter
Litteratur

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad