Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Den sista hästspårvagnen

Fotografi från den 10 februari 1905. Bilden är tagen framför Kungsholms folkskola vid nuvarande Mariebergsgatan 34. Personerna på spårvagnen (Kungsholmenlinjen) är från vänster: Ernst Hjortzberg (kapten), Carl Gundersen (trafikinspektör) och Bergstrand (stallmästare). Hästen till vänster heter Drott och den till höger Vivi. Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad