Spårvägen i Stockholm : en minnesbok.
Text
Författare: Holmberg, Sten. Spårvägsmuseet

Spårvägen i Stockholm : en minnesbok

1960 samlade Stockholms Spårvägar artiklar skrivna av arkivarien Sten Holmberg till denna bok. Boken var avsedd att ge som gåva till personal som gick i pension. Sten Holmberg skrev under sina 18 år vid spårvägen flera böcker och ett stort antal artiklar för spårvägens personaltidning Spårväg & Buss.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad