Litteraturtips
Författare: William-Olsson, Tage (1888–1960). Stockholms stadsbibliotek

Slussen / Tage William-Olsson

Artikel signerad Tage William-Olsson, arkitekten som i slutet av 20-talet fick uppdraget att utforma och komma med förslag på en ny trafiklösning för Slussenområdet. Han skriver här om bakgrunden till uppdraget, alla de olika förslag som lagts fram och det slutgiltiga förslaget, utarbetat av Trafikkommittén. Tyngdpunkten ligger på att lösa trafikfrågan. Artikeln är skriven 1931 och har därför ett något ålderdomligt språk.

Utdrag ur Byggmästaren (Arkitektupplagan). - 1931. - S. 45-50

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad