Slussen 1945
Foto
Fotograf: Bruno, Fredrik (1882-1971). Riksantikvarieämbetet

Slussen 1945, vy mot Gamla stan

Fotot visar slussen med vy mot Gamla stan. Den klöverformade trafikkarusellen skapdes av arkitektern Tage William-Olsson och invigdes 1935 under högtida former av Kung Gustav V.

Tornen till höger i bilden användes för luftbevakning under andra världskriget. 

1931 beslöt Stockholms stadsfullmäktige att anslå medel till en ombyggnad av slussområdet i enlighet med det förslag som tagits fram av 1930-års trafikkomitté. Samma år påbörjades byggarbetena med den nya slussen och trafikplatsen. Stora delar av den äldre bebyggelsen revs, bland annat all bebyggelse ner mot nordost och Stadsgården. 

Slussens konstruktion behövde på ett smidigt sätt koppla ihop Skeppsbron och Munkbron i norr med Katarinavägen och Hornsgatan i syd, samt Söder Mälarstrand i väst med Stadsgården i ost. Den nya konstruktionen behövde hantera flera trafikslag i tre slingor på olika tre olika plan. 

En trafikmätning från 1938 visade att trafikapparaten Slussen fungerade som förväntat. Det året passerade ungefär 31 000 fordon per dygn utan hinder genom Slussens klöverbladskorsning, som troligen var Europas första.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad