Litteraturtips
Författare: Haste, Hans (1924-1990). Stockholms stadsbibliotek

Barnrikehus : ett kapitel i svensk bostadspolitik / Hans Haste

I början av 1900-talet var bostäder ett stort problem i Stockholm. Befolkningen hade ökat snabbt, genom att många flyttade till Stockholm och att färre barn dog. Bostadsbristen var stor och de bostäder som fanns var små och hade låg standard. Ofta bodde man mycket trångt.

Samtidigt började barnafödandet minska, vilket inte var bra för framtiden. Alva och Gunnar Myrdal gav ut boken Kris i befokningsfrågan och debatterade för att barnfamiljerna måste få bättre ekonomi och bättre bostäder.

1936 började de första barnrikehusen byggas i Kristineberg och Hammarby, med lägenheter åt familjer med tre eller fler barn och små inkomster. Husen uppfördes av Familjebostäder, det första allmännyttiga bostadsföretaget i Stockholm.

Denna bok om hur barnrikehusen kom till utgavs i samband med Familjebostäders 50-årsjubileum. Ett kapitel handlar om Hammarby och om människorna som flyttade dit. Boken är illustrerad med svartvita fotografier och teckningar. 159 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad