Litteraturtips

Barnrikehus : ett kapitel i svensk bostadspolitik / Hans Haste

I början av 1900-talet var bostäder ett stort problem i Stockholm. Befolkningen hade ökat snabbt, genom att många flyttade till Stockholm och att färre barn dog. Bostadsbristen var stor och de bostäder som fanns var små och hade låg standard. Ofta bodde man mycket trångt.

Samtidigt började barnafödandet minska, vilket inte var bra för framtiden. Alva och Gunnar Myrdal gav ut boken Kris i befokningsfrågan och debatterade för att barnfamiljerna måste få bättre ekonomi och bättre bostäder.

1936 började de första barnrikehusen byggas i Kristineberg och Hammarby, med lägenheter åt familjer med tre eller fler barn och små inkomster. Husen uppfördes av Familjebostäder, det första allmännyttiga bostadsföretaget i Stockholm.

Denna bok om hur barnrikehusen kom till utgavs i samband med Familjebostäders 50-årsjubileum. Ett kapitel handlar om Hammarby och om människorna som flyttade dit. Boken är illustrerad med svartvita fotografier och teckningar. 159 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor
Tema

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor

Stockholm har under nästan hela sin historia varit en plats som människor har flyttat till. Många har sökt sig till staden i hopp om en ny framtid. Under 1800-talet ökade inflyttni…

Stickelbärsvägen 7

Stickelbärsvägen 7

Tunnelbana, barnrikehus och ABC-stad
Tema

Tunnelbana, barnrikehus och ABC-stad

Under åren 1930-1960 byggdes många nya förstäder utanför Stockholms tullar. Till att börja med byggdes de nya områden nära den gamla stadsgränsen, men när tunnelbanan kom gick det…