Foto

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem. Sabbatsbergs nya vårdhem invigs, med en ceremoni på planen framför byggnaden