Text

Plaskdammar vi minns

Artikel i Vårt Kungsholmen, 24-30 juli

En nostalgisk bildåterblick på Stockholms plaskdammar.