Text
Författare: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Mantalsskrivning och bostadsräkning, huvudförteckning över fastigheten Kronkvarnen 32 år 1901

Varje fastighetsägare skulle lämna in en huvudförteckning över sina hyresgäster. 3 bilder. En huvudförteckning är en eller flera blanketter som ligger främst i den serie mantalsuppgifter som visar vilka personer som bodde i en viss fastighet. Mantalsuppgifter var i sin tur underlag för mantalslängderna. Uppgifter och längder ingick i det som kallas folkbokföring. I huvudförteckningen står vem som äger fastigheten, vilka som bor i den, vilken hyra de betalar och vad lägenheten används till.

Bild 2

Förstorar du bild 2 ser du först rubriken: ”Hufvudförteckning till 1901 års mantalsskrivning och bostadsräkning i Stockholms stad och Östermalms församling, qvarteret Kronqvarnen, huset N:o 32, med adress N:o 32 vid Kommendörs – gatan (torg eller gränd) 24 roten". Sedan står: ”Ofvanstående egendom eges af: Direktör B. H. Jakobsén, mantalsskriven i ”Vistas utrikes” Därefter följer ett antal kolumner: ”Personernas namn (och, om de icke äro boende i egendomen, adress)”, ”Årlig hyra (verklig eller beräknad)”, ”Antal rum kök”, ”Lägenheten användes till”. Sedan står alla lägenhetsinnehavare uppräknade.

I huset bodde: Chérif Pascha, Turkisk minister. Han betalade 7.500/år, 20 rum och kök och använde lägenheten till bostad och legation. Han var alltså turkisk ambassadör i Sverige.

Sjöcrona, A. Tarras, 3.200/år, 11 rum och kök. Bildt, K. G., 3.200/år, 11 rum och kök.

Håkansson, Herman Theodor, 2.900 för en källarvåning där han hade färgfabrik.

Wicander, H. Grefvinna, 2.400/år, 6 rum och kök. På henne står dessutom ”Mantalsskrifver sig Stallgatan 4. Begagnas ej.” Hon bodde alltså inte i lägenheten. Kanske hade hon någon hyresgäst, det framgår i så fall av mantalsuppgiften.

Genberg, Carl Johan, 2.400/år, 7 rum och kök.

Davidsohn, Mos., 2000/år, 6 rum och kök.

Näsman, Clara Mathilda, 2000/år, 6 rum och kök.

Wenström, Wilhelm, 1000/år, 4 rum och kök.

Ohlsson, Blenda, 1.200/år, 2 rum och kök, ”jemte Butik”. Hon hade alltså en liten affär i huset. I mantalsuppgiften kan det stå vilken sorts affär hon hade.

Widlund, William, 800/år, 3 rum och kök.

Svensson, Christina, 800/år, 3 rum och kök.

Peterson-Sjöqvist, Johan Algot, 800/år, 1 rum och kök, ”jemte Butik”.

Bild 3

Hallberg, Gustaf Henning, 800/år, 3 rum och kök.

Skoglund, Frithiof, 800/år, 2 rum + källare, där han förvarade kött och fläsk.

Rasch, M. Fru, 500/år, 2 rum. ”Vistas i Finland”.

Westberg, Johan Albin, Portvakt, 300/år, 1 rum och kök.

Blanketten är underskriven: ”Stockholm den 2 januari 1901. B H Jakobsén / gm And. Larsen.” Fastighetsägaren skulle alltid intyga att uppgifterna var riktiga. I det här fallet fanns han ju utomlands, därför fick hans ombud skriva under i hans namn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad