Text

Mantalsskrivning och bostadsräkning, huvudförteckning över fastigheten Kronkvarnen 32 år 1901

Varje fastighetsägare skulle lämna in en huvudförteckning över sina hyresgäster. 3 bilder. En huvudförteckning är en eller flera blanketter som ligger främst i den serie mantalsuppgifter som visar vilka personer som bodde i en viss fastighet. Mantalsuppgifter var i sin tur underlag för mantalslängderna. Uppgifter och längder ingick i det som kallas folkbokföring. I huvudförteckningen står vem som äger fastigheten, vilka som bor i den, vilken hyra de betalar och vad lägenheten används till.

Bild 2

Förstorar du bild 2 ser du först rubriken: ”Hufvudförteckning till 1901 års mantalsskrivning och bostadsräkning i Stockholms stad och Östermalms församling, qvarteret Kronqvarnen, huset N:o 32, med adress N:o 32 vid Kommendörs – gatan (torg eller gränd) 24 roten". Sedan står: ”Ofvanstående egendom eges af: Direktör B. H. Jakobsén, mantalsskriven i ”Vistas utrikes” Därefter följer ett antal kolumner: ”Personernas namn (och, om de icke äro boende i egendomen, adress)”, ”Årlig hyra (verklig eller beräknad)”, ”Antal rum kök”, ”Lägenheten användes till”. Sedan står alla lägenhetsinnehavare uppräknade.

I huset bodde: Chérif Pascha, Turkisk minister. Han betalade 7.500/år, 20 rum och kök och använde lägenheten till bostad och legation. Han var alltså turkisk ambassadör i Sverige.

Sjöcrona, A. Tarras, 3.200/år, 11 rum och kök. Bildt, K. G., 3.200/år, 11 rum och kök.

Håkansson, Herman Theodor, 2.900 för en källarvåning där han hade färgfabrik.

Wicander, H. Grefvinna, 2.400/år, 6 rum och kök. På henne står dessutom ”Mantalsskrifver sig Stallgatan 4. Begagnas ej.” Hon bodde alltså inte i lägenheten. Kanske hade hon någon hyresgäst, det framgår i så fall av mantalsuppgiften.

Genberg, Carl Johan, 2.400/år, 7 rum och kök.

Davidsohn, Mos., 2000/år, 6 rum och kök.

Näsman, Clara Mathilda, 2000/år, 6 rum och kök.

Wenström, Wilhelm, 1000/år, 4 rum och kök.

Ohlsson, Blenda, 1.200/år, 2 rum och kök, ”jemte Butik”. Hon hade alltså en liten affär i huset. I mantalsuppgiften kan det stå vilken sorts affär hon hade.

Widlund, William, 800/år, 3 rum och kök.

Svensson, Christina, 800/år, 3 rum och kök.

Peterson-Sjöqvist, Johan Algot, 800/år, 1 rum och kök, ”jemte Butik”.

Bild 3

Hallberg, Gustaf Henning, 800/år, 3 rum och kök.

Skoglund, Frithiof, 800/år, 2 rum + källare, där han förvarade kött och fläsk.

Rasch, M. Fru, 500/år, 2 rum. ”Vistas i Finland”.

Westberg, Johan Albin, Portvakt, 300/år, 1 rum och kök.

Blanketten är underskriven: ”Stockholm den 2 januari 1901. B H Jakobsén / gm And. Larsen.” Fastighetsägaren skulle alltid intyga att uppgifterna var riktiga. I det här fallet fanns han ju utomlands, därför fick hans ombud skriva under i hans namn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kommendörsgatan 32

Kommendörsgatan 32

Mantalsskrivning och bostadsräkning, huvudförteckning över fastigheten Kronkvarnen 32 år 1911

Mantalsskrivning och bostadsräkning, huvudförteckning över fastigheten Kronkvarnen 32 år 1911

Mantalsskrivning och bostadsräkning, huvudförteckning över fastigheten Kronkvarnen 32 år 1921

Mantalsskrivning och bostadsräkning, huvudförteckning över fastigheten Kronkvarnen 32 år 1921

Osmanska rikets minister Serif Pasha i sitt arbetsrum på Kommendörsgatan 32.

Osmanska rikets minister Serif Pasha i sitt arbetsrum på Kommendörsgatan 32.

Underlag för bygglov år 1897, fastigheten Kronkvarnen 32

Underlag för bygglov år 1897, fastigheten Kronkvarnen 32