Text
Författare: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Mantalsskrivning och bostadsräkning, huvudförteckning över fastigheten Kronkvarnen 32 år 1911

Varje fastighetsägare skulle lämna in en huvudförteckning över sina hyresgäster. 4 bilder.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad