Ritning

Ritning över spinnhuset och rasphuset på Långholmen

Bygglovsritning över Spinnhuset och Rasphuset på Långholmen. Ritningarna är över plan-, fasad- och tillbyggnadsritning.

Registeruppgift:

Långholmen [Fasader];[Planer];[Spinnhus];[Rasphus];[Tillbyggnad]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kongl. May:tz Nådige Stadga Och Förordning, Angående ett Rasp- och Spinnehuus inrättande i Stockholm" 1698

"Kongl. May:tz Nådige Stadga Och Förordning, Angående ett Rasp- och Spinnehuus inrättande i Stockholm" 1698

Fängelset
Tema

Fängelset

Under 1800-talet började människor se straff på ett annat sätt. Nu var det meningen att brottslingen skulle få hjälp att följa lagen istället. På 1800-talet byggdes nya fängelser i…