Foto

Slussen tunnelbanestation vid invigningen 1950