Litteraturtips
Författare: Sörenson, Ulf (f. 1950). Stockholms stadsbibliotek

Slussen vid Söderström / Ulf Sörenson, red.

En allsidig bok om Slussen och dess omgivningar, med historisk översikt över de olika slussar som byggts på platsen genom tiderna, exempel på hur Slussen har avbildats i konsten, personliga slussenminnen och en diskussion om slussens framtid. Bland bilderna finns ritningar, skisser, målningar och gamla och nya foton på allt från vänstertrafik, båttrafik, cykeltrafik och skateboardtrafik till klotter och affischering. 223 sidor.

Innehåll
Stockholm heter det som sprack av - Söderström i äldsta tid
Kristinaslussen
Polhems sluss
Nils Ericsons sluss
Stenstadens sluss
Ett svunnet trafikelände
Klöverbladet
Söderström och Slussen som farled
I konstnärens öga
När slussvakternas pipor visslade - Slussen i litteraturen
I myt och verklighet
Värd att rekonstruera
2003 års tävling - juryns kommentar
Slussen i framtiden
Vad är det för märkvärdigt med Slussen?
Nyréns vill följa traditionen: bygg nytt i årsringarna
Att lära sig cykla i Slussen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad