Text
Författare: Lundeqvist, Nils (1767-1832). Stockholms stadsarkiv

Stockholms stads historia från stadens anläggning till närwarande tid, i trenne delar / utgifwen af Nils Lundequist

Denna bok (eller egentligen tre böcker) handlar om Stockholm historia från allra första början när den grundlades. Den skrevs på 1820-talet. Författaren berättar om stadsdelarna och deras bebyggelse. Han berättar också om offentliga institutioner, exempelvis om Kungliga biblioteket och om fattigvården. Ett sakregister i slutet av boken är till stor hjälp för att hitta i böckerna. Frakturstil.

Uppdaterad