Beckers färgtillverkning på Lövholmen i Stockholm : en industrihistorisk undersökning / Leif Bivegård, Jonas Vikström
Text
Författare: Vikström, Jonas, Bivegård, Leif. Stadsmuseet i Stockholm

Beckers färgtillverkning på Lövholmen i Stockholm : en industrihistorisk undersökning / Leif Bivegård, Jonas Vikström

Färgtillverkaren Beckers flyttade från innerstaden till Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen 1901-02 och tog över en del äldre byggnader. Sedan har färgindustrin byggts ut successivt under 1900-talet fram till och med 1970-talet. Uppsatsen har följande huvudavsnitt:
- Färgtillverkningens historia
- Beskrivning av byggnaderna
- Kulturhistorisk värdering av området och byggnaderna.

Uppsatsen ger kunskaper om vilka värden och kvaliteter byggnaderna har – värden och kvaliteter som är en viktig del i den fortsatta diskussionen om områdets omvandling. I dag (2008) är gamla industriområden attraktiva för bl. a. bostadsbebyggelse och även för Lövholmenområdet finns planer att bygga bostäder.

Uppsatsen är ett examensarbete vid Nätverket för byggnadsvård i Västmanlands län: KY (Kvalificerade Yrkesutbildning) i Byggnads- och industriminnesvård. Den är 94 sidor lång med mycket bilder (reklambilder, kartor, ritningar, äldre fotografier samt av författarna nytagna fotografier).

Fotografiet är taget ur uppsatsen (sid 50). Jonas Vikström är fotograf.

Läs även om anläggningen i boken Värdefulla industrimiljöer. Se länken intill och välj därefter länken ”Fastighet Läkaren 8-Lövholmen 12”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad