August Fredrik Engman. Frimurarbarnhuset, Kristineberg.
Foto
Fotograf: Sandels, Carl. Stockholms stadsarkiv

August Fredrik Engman. Frimurarbarnhuset, Kristineberg.

August Fredrik Engman var född i Jakobs församling den 21 mars 1851. Han blev medlem i Föreningen Frimurarbarnen den 25 februari 1907. Han avled 1927. Enligt medlemsmatriklarna (serie D) i föreningens arkiv lämnade han Frimurarbarnhuset 1864. I databasen Rotemansarkivet kan man följa Engman från 1878 till 1926. Han var järnarbetare och bodde större delen av sitt liv på Södermalm. Klicka på länken nedan för att komma till Rotemansarkivet.

Uppdaterad