Foto

Uppställning på gården vid Frimurarbarnhuset i Kristineberg, 16 augusti 1928