Foto

Rösträttskommitténs första sammanträde i andra kammarens kanslirum den 1 november 1902.

Från vänster syns Sixten von Friesen, Carl Oscar Moberg, Ivar Månsson, rösträttskommitténs ordförande Axel Asker, Christoffer Johan Rappe, Gustaf Johan Georg Axel Berg, Elof Biesért, Edvard Phragmén och Emil Svensén.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!