Hydrografisk karta över Riddarholmsgraven år 1773
Karta

HK 36. Hydrografisk karta över Riddarholmsgraven år 1773

Daterad i augusti 1773.