Foto

Stadshuset. Borgargården söderut

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Parafras på Stadshuset
Tema

7-9 Parafras på Stadshuset

En parafras är en omtolkning av ett konstverk. Utgå från Stockholms stadshus, och gör ditt eget konstverk utifrån symboler i huset.

7-9 Reportage från Stadshuset
Tema

7-9 Reportage från Stadshuset

I ett klassiskt reportage kombinerar du bild och text till en intressant artikel. Ett porträtt med ord som berättar om Stockholms stadshus.

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion mot söder." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion mot söder." (uppmätningsritning 1923)