Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Strömgatan och Norrström från Riddarhuskajen.

En badinrättning på Helgeansholmen syns till höger.

Uppdaterad