Foto

Strömgatan och Norrström från Riddarhuskajen.

En badinrättning på Helgeansholmen syns till höger.