Text
Författare: Monastra, Nino (f. 1936), Wehlin-Fürst, Eva (f. 1955). Stadsmuseet i Stockholm

Enskede / text: Eva Wehlin-Fürst, foto: Nino Monastra

Bostadsföretaget Stockholmshem har givit ut en serie häften om några av de stadsdelar där de hyr ut bostäder. Det var för att fira att Stockholm var Europas kulturhuvudstad 1998.

Här, i skriften om Enskede, får vi ta del av stadsdelens historia allt ifrån 1400-talet och fram till idag. Enskedes första byggnadsplan klubbades igenom 1908. Planen innehöll olika slags bostadstyper; flerfamiljshus, radhus, enfamiljshus och så kallade dubbelhus. På Stockholmsutställningen 1909 gjorde man reklam för området genom att visa upp den så kallade "Enskedevillan". Läs vidare om de olika stegen i Enskedes utbyggnad här.
28 sidor. Illustrationer huvudsakligen i färg.

Uppdaterad