Ritning

Ritning över hus vid Skeppsbron

[Nikolai]; Skeppsbron; Palmfelt; [Sektion av strandlinje]