Ritning

Ritning över hus i kvarteret Överkikaren

[Maria?]; [Öfverkikaren?]; Manufacturisten Lundberg,; [Plan]; [Sektion]