Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Överkikaren

[Maria?]; [Öfverkikaren?]; Manufacturisten Lundberg,; [Plan]; [Sektion]

Uppdaterad