Text

Ytterligare Kungörelse, Angående Stället til renhållnings afgiftens erläggande, Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 27 Januarii 1775.

En kungörelse från överståthållarämbetet där man meddelar platsen där renhållningsavgiften ska betalas av varje husägare. Det är brandvaktsbokhållare Holm som varje vardag mellan 10.00-12.00 är tillgänglig för att ta betalt av invånarna. 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774