Text
Författare: Slottskansliet , Sparre, Carl (1723-1791). Stockholms stadsmuseum

Ytterligare Kungörelse, Angående Stället til renhållnings afgiftens erläggande, Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 27 Januarii 1775.

En kungörelse från överståthållarämbetet där man meddelar platsen där renhållningsavgiften ska betalas av varje husägare. Det är brandvaktsbokhållare Holm som varje vardag mellan 10.00-12.00 är tillgänglig för att ta betalt av invånarna. 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad