Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Ledfyren utanför Blockhusudden. Finska segelbåtar seglar förbi

"För mig slutade Stockholm på den tiden vid Blockhusuddens fyr, inte bara ungefär utan precis. Djurgården hörde till det möjligas mark under terminens promenadermen det var också det yttersta av mitt Stockholm. När jag vid juniresan med Norrtelje såg fyren i aktersvallet så var det här som jag sade adjö till Staden."

Bertil Kumlien, född 1919, berättar minnen om sin barndoms skärgårdsresor i boken Stockholm i minnet och nuet.

Uppdaterad