Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Georgii, Pehr Eberhard (Evert) (1759-1808). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Om Answar och straff för åwerkan på den å Norrtulls-gatan här i Staden planterade Allé. Gifwen Stockholm den 12 Maji 1802.

En kungörelse från överståthållarämbetet där man utfäster en belöning för den som anger någon av de som vandaliserar träden på Norrtullsgatan. Straffet för den som ertappas med att förstöra är hårt: stockstraff på en söndag och att stå bredvid predikstolen till allmänt beskådande, med en gren i handen, och lyssna när prästen berättar vad han gjort sig skyldig till! 2 sidor. Frakturstil.

Observera att det intill även finns en länk till en förnyad kungörelse, som gavs ut ett knappt år senare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad