Dokumentets förstasida
Text

Liljeholmen

Läs om Liljeholmens olika industrimiljöer.
Det är ett utdrag ur Stockholms stadsmuseums inventering: Industrimiljöer i Stockholm. Via länken intill når du hela inventeringen.

Utdrag ur Industrimiljöer i Stockholm. - 1981. - S. 408-445

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

2000-talet
Tema

2000-talet

Under 2000-talet talar vi om att förtäta staden. Nu bygger vi på mark där det inte gått att bygga tidigare - på gamla industriområden till exempel.

Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Ytterstaden. Flygfotografering

Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Ytterstaden. Flygfotografering

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse