Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Gustav Adolfs Torg, Arvfurstens palats

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad