Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Vid stadens renhållningsverk föddes grisar upp på olika sätt under perioden 1895 till 1927.

Första från vänster tillsyningsman Jonsson, tredje från vänster tillsyningsman Thunberg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad