Försättsblad till boken "Beskrifning öfver Bromma".
Text
Författare: Forsell, Carl Gustaf af (1783-1848). Stadsmuseet i Stockholm

Beskrifning öfver Bromma socken år 1825 / Carl af Forsell

Denna skrift handlar om Bromma socken. Den består av statistiska uppgifter såsom invånarantal, men också lite om sevärdheter i trakten. Författaren, Carl af Forsell, var en herre med många strängar på sin lyra. Han var utbildad sjöofficer och ägnade sig många år åt kartritning. Vid den här tiden var han överdirektör vid Generallantmäterikontoret sedan ett år tillbaka.

Andra områden som han hade intresserat sig för: ångtrafik (både på land och till sjöss), Han var initiativtagare till inrättandet av Stockholms Stads Sparbank, av Sveriges första populärvetenskapliga tidskrift Läsning för folket, småbarnskolor (Se länk nedan.)  nykterhetsföreningar och bildningsföreningen "Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande".
27 sidor. 1 utvikt tabellbilaga. Med boken publicerades också en kartbilaga - den når du via länken nedan.

PS. Af Forsell spred visdomsord omkring sig. Vad sägs om: "Kärleken till en sak är grundad på kännedomen deraf"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad