Text
Författare: Hamilton, Jacob (1797-1864), Överståthållarämbetet (1634-1967). Stadsmuseet i Stockholm

[Hittegods som kan hämtas hos polisen] Kungörelse. Uti Kongl. Poliskammarens förvar hafva under innevarande års tredje qvartal blifvit aflemnade nedanförtecknade, upphittade effekter och penningar m.m., hvartill egare ännu icke sig anmält,...

Det här är en kungörelse från Polisen (Poliskammaren). I den står uppräknat alla upphittade föremål under juli-september. Det är ett urval av den tidens vanliga föremål. Den ger en rolig inblick i 1800-talets vardagsliv; "sex stycken nya skinnpungar med stålbågar", "ett prestbetyg för hustru Lüchou", "en och en half aln kallikå"... Det är lätt att fantasin far iväg. Vem har tappat eller glömt kvar dessa saker? Kanske finns dessa föremål kvar idag. På ett museum kanske?
2 sidor.

PS. En del ord är okända för oss idag - då kan man antingen slå upp dem i Nationalencyklopedien (finns på internet eller i tryckt version) eller i Svenska Akademiens ordbok (SAOB), se länk nedan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad