Text
Författare: Ugglas, Gust. af (1820-1895). Stadsmuseet i Stockholm

[Hittegods som kan hämtas hos polisen] Kungörelse. Uti Kongl. Poliskammarens förvar hafva under innevarande års första qvartal blifvit aflemnade nedan förtecknade, upphittade effekter och penningar m.m., hvartill egare ännu icke sig anmält, nemligen:...

Det här är en kungörelse från Polisen (Poliskammaren). I den står uppräknat alla upphittade föremål under årets tre första månader. Det är ett urval av den tidens vanliga föremål. Den ger en rolig inblick i 1800-talets vardagsliv; en "luftdyna af guttaperka", "en "portklapp af blandad metall, "två par söndersprättade byxor"... För att inte tala om "10 skålp. dynamit"! Det är lätt att fantasin far iväg. Vem har tappat eller glömt kvar dessa saker? Kanske finns dessa föremål kvar idag. På ett museum kanske?

Många pantkvitton i samlingen vittnar om allvaret - fattiga människor tvingades att pantsätta sina ägodelar för att få mat för dagen.
3 sidor.

PS. En del ord är okända för oss idag - då kan man antingen slå upp dem i Nationalencyklopedien (finns på internet eller i tryckt version) eller i Svenska Akademiens ordbok (SAOB), se länk nedan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad