Text
Författare: Monastra, Nino (f. 1936), Schönning, Klas (f. 1952). Stadsmuseet i Stockholm

Västra Smedshagen - Hässelby Villastad / text: Klas Schönning, foto: Nino Monastra

Bostadsföretaget Stockholmshem har givit ut en serie häften om några av de stadsdelar där de hyr ut bostäder. Det var för att fira att Stockholm var Europas kulturhuvudstad 1998.

Här, i skriften om Hässelby Villastad, får vi ta del av stadsdelens historia allt ifrån medeltiden och fram till idag.

En allmän historik över Stockholms bebyggelsehistoria ges också. Där kan man få veta mer om exempelvis trädgårdsstäder och om miljonprogrammet.

Varför har gatunamnen nästan alltid anknytning till växter och växthus? När var Hässelby Villastad municipalsamhälle? Vad är typiskt för den moderna flerbostadsbebyggelsen i Västra Smedshagen? Svaren får du här.
52 sidor. Illustrationer huvudsakligen i färg.

Uppdaterad