Text
Författare: Lundin, Claës (1825-1908). Stadsmuseet i Stockholm

När Stockholm väljer riksdagsmän / Claës Lundin

Här beskrivs ståhejet under ett riksdagsval på 1880-talet. Så kallade valmansföreningar nominerade (föreslog) sina kandidater till riksdagen. Valmansföreningarna kunde ha olika politiska inriktningar. Det var till andra kammaren som man kunde påverka genom val. Riksdagsledamöter till den första kammaren valdes genom ett delvis annat system. Tvåkammarssystemet avskaffades inte förrän 1968.

På 1800-talet hade inte alla vuxna medborgare rätt att rösta. De flesta känner till att kvinnor inte fick rösträtt förrän en bit in på 1900-talet. Men rätt att delta i andra kammarens val hade endast män som hade kommunal rösträtt (kommunalskatten måste vara betald minst ett av de tre föregående åren före valet) och en inkomst på lägst 800 kr. Bara 6% av den totala befolkningen uppfyllde dessa villkor! Vissa saker känner i alla fall en nutida läsare igen; det flitiga utdelandet av valsedlar av partiernas valarbetare, till exempel! 10 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 175-184

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad