Text
Författare: Lundin, Claës (1825-1908). Stockholms stadsmuseum

I föreläsningssalen / Claës Lundin

Under 1800-talet började något som liknar en folkbildning att ta fart. Stor del i detta hade den nya arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen. De ville utbila folket och anordnade därför offentliga föreläsningar i olika ämnen. De startade också lånebibliotek. På så sätt fick fler medborgare en slags "utbildning". Men artikelförfattaren konstaterar:

..."således inga eller åt minstone ganska få kroppsarbeterskor. De senare ha ofta inte tid att gå på föreläsningar - efter arbetet för brödfödan komma kanske hushållsbekymren i hemmet - och skulle de verkligen någon gång finna tillfälle äro de på aftonen vanligtvis så uttröttade, att de hällre gå till hvila. Det ser till och med ut, som vore förhållandet likadant med den manliga arbetarebefolkningen."

Här får vi stifta bekantskap med de mest omtyckta offentliga föreläsarna; vad sägs om Ellen Key som talar om "familjelifvet under vikingatiden, belyst genom de nordiska sagorna"? Eller Adolf Hedin som talar om "Mirabeaus (politiker under franska revolutionen) lif och verksamhet"? Kanske något naturvetenskapligt presenterat av lektor E. Jäderin, nämligen redogörelse av "spektralanalysen"? Det är bara att välja!

10 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 397-406

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad