Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms Wecko-Blad

Denna dagstidning kom ut mellan åren 1745-1779. Här kan du titta på några utvalda årgångar. Tidningen bestod av två delar: "Lärda saker och rön" samt "Politie och Commercie tidningar". I den förra kunde man läsa om sjukdomar, nya vetenskapliga rön, meteorologiska observationer, insändare... "Politie och Commercie tidningar" innehöll exempelvis officiella kungörelser, affärsnyheter, hur många barn som fötts under perioden och alla som avlidit.

Tidnidningsutbudet var ganska stort ; exempelvis utkom år 1770, 28 olika periodiska skrifter i huvudstaden. Den största nyhetstidningen var Inrikes Tidningar. Tidningsutgivaren Peter Momma tog upp kampen med denna genom att starta Stockholms Wecko-blad.
Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad