"Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" 1856.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" 1856

Skriften "Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" författades "i hast" 1856 av journalisten August Sohlman.

Syftet med skriften var att fungera som guide för de danska och norska studenter som väntades till den svenska huvudstaden i samband med en skandinavisk studentfest samma år.

August Sohlman själv var en varm anhängare till samtidens skandinaviska studentrörelse som förespråkade en förbrödring mellan de nordiska grannfolken.

Hela "Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" går att läsa via att klicka på bilden för att läsa skriften. Bland märkvärdigheterna som beskrivs i skriften finns bl.a. Djurgården, Drottningsholms slott och Naturhistoriska museet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad