"Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" 1856.
Text

"Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" 1856

Skriften "Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" författades "i hast" 1856 av journalisten August Sohlman.

Syftet med skriften var att fungera som guide för de danska och norska studenter som väntades till den svenska huvudstaden i samband med en skandinavisk studentfest samma år.

August Sohlman själv var en varm anhängare till samtidens skandinaviska studentrörelse som förespråkade en förbrödring mellan de nordiska grannfolken.

Hela "Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" går att läsa via att klicka på bilden för att läsa skriften. Bland märkvärdigheterna som beskrivs i skriften finns bl.a. Djurgården, Drottningsholms slott och Naturhistoriska museet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Hur man hittar i Stockholm" 1897

"Hur man hittar i Stockholm" 1897

August Sohlman. Kort biografi med porträtt i Illustrerad Tidning, nr 52 den 30 december 1865.

August Sohlman. Kort biografi med porträtt i Illustrerad Tidning, nr 52 den 30 december 1865.

Engelsmannen Llewellyn Lloyd beskriver Stockholm 1828

Engelsmannen Llewellyn Lloyd beskriver Stockholm 1828

Karta "Vägvisare i Stockholm" från 1819-1828

Karta "Vägvisare i Stockholm" från 1819-1828

Kongl. Djurgården, historisk-statistisk / af J. P. Tollstorp

Kongl. Djurgården, historisk-statistisk / af J. P. Tollstorp

”Shopping and Pleasure in Stockholm” – broschyr Stockholms Turisttrafikförbund 1939

”Shopping and Pleasure in Stockholm” – broschyr Stockholms Turisttrafikförbund 1939