Kartvy över Stockholm med höjddata
Karta

1870 års karta över Stockholm med höjddata

Karta öfver Stockholm, upprättad på stadens bekostnad av Kongl. Topografiska Corpsen åren 1862-1867; samt medelst mätningar och tomtinsättningar kompletterad sammandragen och utgifven år 1870 af Rudolf Brodin och C. E. Dahlman. Kartan visar Stockholm innanför tullarna med gator, kvarter där stadens offentliga hus och inrättningar är särskilt utsatta. Höjderna i staden är markerade med kurvor med 10 fots mellanrum. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1863 års karta över Stockholm

1863 års karta över Stockholm

1885 års karta över Stockholm (Lundgren)

1885 års karta över Stockholm (Lundgren)

Karta ”Trakten omkring Stockholm i IX blad” från 1861

Karta ”Trakten omkring Stockholm i IX blad” från 1861

Stockholms officiella kälkåkningsbackar enligt Överståthållareämbetet år 1869

Stockholms officiella kälkåkningsbackar enligt Överståthållareämbetet år 1869