Text
Författare: Sigurdsson, Irene (f. 1942). Stadsmuseet i Stockholm

Om museiföremål i allmänhet och ett lusthustak i synnerhet / Irene Sigurdsson

Här funderar artikelförfattaren över den roll som ett museiföremål kan spela i vår tid. Vilka signaler det ger betraktaren. Hon menar att det är viktigt att vi tänker på hur vi påverkas av alla prylar vi har runt omkring oss. Att gå på museum och titta på gamla föremål kan skärpa vår observationsförmåga. Vi tvingas att sätta oss in i en annan tid och vad just detta föremål kan ha haft för betydelse där. Det gör att vi får större tankefrihet och fantasiförmåga.

Exemplet som ges är ett dekorerat lusthustak från år 1743. Här berättas detta föremåls historia:

hur det kom till stadsmuseet,
om konstnären,
om ägaren,
om takets motiv,
om platsen där lusthuset stod.

När det inte bara är ett anonymt föremål ser man säkert på lusthustaket med andra ögon, eller? 13 sidor. Illustrerad (vissa i färg).

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 11- 1988 - S. 128-140

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad