Text
Författare: Sundborg, Johan Vilhelm (d. 1853). Stockholms stadsmuseum

Sedlighetens tillstånd och allmänna tonen i hufvudstaden : en väckelse för hvar och en i allmänhet samt vederbörande och presterskapet i synnerhet

Författaren till denna skrift diskuterar moraliska frågor. Ämnen som han tar upp: ogifta mödrar, spelbolag, könssjukdomar, bankernas räntor... Men han menar att även om sedeslösheten breder ut sig i huvudstaden så är generositeten stor här, bland annat viljan att skänka pengar vid katastrofer.
24 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad