Text

Om osedligheten i Stockholm och dess botemedel / af N. J. Ekdahl

Författaren till denna skrift är präst. Hans text var publicerad i tidningen Fäderneslandet och på allmän begäran har han gett ut den som bok också. Han försöker att förklara varför "osedligheten" har brett ut sig i Stockholm. Skulden ger han de som flyttar in till staden. Det är de "fallna" kvinnorna men också männen som köper deras tjänster. Men samtidigt medger han att naturligtvis är inte alla som flyttar till staden osedliga. De flesta är hederliga och hårt arbetande människor.

Han skriver också om den strid som han är inblandad i. Den handlar om att en institution för prostituerade kvinnor har placerats i hans församling. Han tycker att de stör och att församlingen redan tar hand om många människor i nöd.
48 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Sedlighetens tillstånd och allmänna tonen i hufvudstaden : en väckelse för hvar och en i allmänhet samt vederbörande och presterskapet i synnerhet

Sedlighetens tillstånd och allmänna tonen i hufvudstaden : en väckelse för hvar och en i allmänhet samt vederbörande och presterskapet i synnerhet