Text

Vår tids pigors hemliga bedrifter - skildring efter naturen

I några korta historier berättas här skönlitterärt om pigor som är prostituerade. Undertiteln "skildring efter naturen" var ett sätt att påstå att det fanns en verklighet bakom berättelserna.

På de två sista sidorna görs reklam för fler småskrifter som kan inhandlas vid Tryckeriboden vid Tyska brunn, nr 3 i kvarteret Cygnus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blomsterflickorna : en bild ur storstadslifvet / af B-a

Blomsterflickorna : en bild ur storstadslifvet / af B-a

En messalina. Stockholms nattfjärilar, pikanta skildringar från gata och boudoir.

En messalina. Stockholms nattfjärilar, pikanta skildringar från gata och boudoir.

Sedlighetens tillstånd och allmänna tonen i hufvudstaden : en väckelse för hvar och en i allmänhet samt vederbörande och presterskapet i synnerhet

Sedlighetens tillstånd och allmänna tonen i hufvudstaden : en väckelse för hvar och en i allmänhet samt vederbörande och presterskapet i synnerhet