Text

Strödda anteckningar om boktryckaren Ignatius Meurer / Frans De Brun

Ignatius Meurer arbetade som boktryckare på 1600-talet. Han har lämnat spår efter sig i tänkeböckerna. Han ställdes nämligen inför domstol ett antal gånger. Det var kollegor som anklagade honom för olika saker. Här kan du läsa domstolsprotokollen från rättegångarna. De är avskrivna från tänkeboken och språket är gammalsvenska. Här intill finns länkar till skrifter som Ignatius har tryckt. 8 sidor.

Utdrag ur De Brun, Frans, Holmiana et alia ; 5:1. - 1924. - S. 12-19

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kongl. May.tz Stadga och Påbudh, Öfwer åthskillige Oordningars affskaffande, vthi Klädedrächter, så hoos Adel, som andre Ståndz Personer här i Rijket.

Kongl. May.tz Stadga och Påbudh, Öfwer åthskillige Oordningars affskaffande, vthi Klädedrächter, så hoos Adel, som andre Ståndz Personer här i Rijket.

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.