Text tryckt i frakturstil
Text
Författare: Hesselius, Andreas Americanus (1714-1762). Stadsmuseet i Stockholm

Måns Jönszons beskrifning, öfwer det präcktiga kongl. slottet i Stockholm, fordom kalladt Tre kronor, i hwilket, deras kongl. maj:ter til undersåtarenas största glädje, i en wälsignad stund täcktes inflytta, den 7 dec. 1754.

Måns Jönson lämnar sin fästmö på landet och beger sig till Stockholm. Där besöker han slottet. Han är mycket imponerad av det han ser! Så här skriver han till fästmön Marjo:

"Ja Kronan som du utaf Prostmora får, om Söndag då wi skola wias, i fägring mot Slottet alsinte förslår, ehuru af Gull-Smen hon gnias: Ja! när ja begynte der skåda på alt, så stog jag råd-löser och gapa:"...

"9:
Ur kyrkan jag följe med hoven omkring, 
Besåg många hundrade Salar, 
Med målade djur och sällsamma ting, 
Som wistas i Siöar och dalar : 
Bå Brarnar å Gäddor å Abbor jag såg, 
Som woro ur watnet inburne ; 
Jag tänfte thet hwaren för högtiden låg,
Och blifwit af Kocken nyss skurne."


"31:
Man sade, at denne låt brinna det Slott,
Som nu uti fägring högt blänker,
Och at han de grymmaste morden begått,
Som allan hans Höghet fördränker;
Ty kasta jag öga på Birger en Jarl,
Som Slottet och Staden funderat:
Kom sedan att skåda den Åttonde Carl,
Som käckt uti faran regerat."

"36:
Jag wille se Stockholm; ty gick jag upför,
En trappa så hiskliga långer,
Tills äntlig omsider jag fant på en dör,
Som bar til en glugger helt trånger,
Der hant jag upföre och Staden besåg,
Med alla dess Kyrkor och Hamnar, 
Samt huru beqwämligt han äfwenleds låg,
Mid Sjön och små holmar omfamnar."

Det gamla slottet Tre kronor brann ner redan 1697. Men det dröjde ända till 1750-talet (då Måns besöker slottet) innan kungafamiljen flyttade in.
16 sidor. På vers. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad